Hoe gaat het met de vleermuis?

Op Faunakaart vind je alle relevante informatie over de landelijke, regionale en lokale staat van de instandhouding van diverse vleermuissoorten.

Inzicht in vleermuizen

Gesteund door:

Innovatief vleermuisonderzoek

Met een nieuwe innovatieve manier van vleermuisonderzoek verzamelen we informatie over vleermuispopulaties. Faunakaart combineert bestaande informatie met nieuwe informatie voor de instandhouding van de vleermuis. Al deze relevante informatie is weergegeven in een overzichtelijk dashboard. 

Over Faunakaart

Database

Met het sensorsysteem de ‘BatSensor’ verzamelen we een berg aan informatie over vleermuispopulaties. Dit combineren we met bestaande informatie.

Het slimme uitleessysteem van Faunakaart werkt als een magneet die alleen relevante informatie uit de berg aan informatie filtert.

Dashboard

Zo vinden we de speld in de hooiberg en kunnen we alle relevante informatie gemakkelijk weergeven in het overzichtelijke dashboard.

Inzicht in populaties van vleermuizen

Inzicht in vleermuispopulaties is belangrijk voor het voortbestaan van de vleermuis. Met de juiste informatie kunnen overheden, waterschappen en terreinbeheerders op tijd ingrijpen wanneer de vleermuispopulatie in gevaar is. Huidig vleermuisonderzoek bestaat voornamelijk uit wintertellingen. Met onze BatSensor kunnen we het gehele jaar data verzamelen over vleermuizen. De geluiden die de BatSensor opvangt geven inzicht in trends van soorten die in wintertellingen vaak ontbreken. Deze soorten zijn met de BatSensor gemakkelijk te tellen omdat ze goed herkenbaar zijn aan hun geluid.

Over de BatSensor

De BatSensor is een kleine recorder die geluiden van vleermuizen kan opnemen. De BatSensor is zo ontwikkeld dat deze gekoppeld is aan het internet. Zo hebben we de mogelijkheid de verzamelde data op afstand uit te lezen. Dit is handig omdat we de sensoren door heel Nederland plaatsen. Het meetnetwerk zal bestaan uit ten minste 3400 sensoren. Door de spreiding van de sensoren door Nederland krijgen we inzicht in vleermuispopulaties op landelijk, regionaal en lokaal gebied. 

In samenwerking met provincies, gemeenten, woningcorporaties, waterschappen, terreinbeherende organisaties en andere partners realiseren we een landelijk en verspreid meetnetwerk in steden, dorpen en bossen. Alle relevante verzamelde informatie wordt verwerkt in het overzichtelijke dashboard. Hiermee verkrijgen we niet alleen inzicht in huidige cijfers, maar kunnen we ook trends berekenen.

Wil je op de hoogte blijven?

Aanmelden nieuwsbrief

Over het dashboard

Alle informatie uit het innovatieve meetnetwerk wordt verzameld en getoond in het dashboard. Bestaande databronnen van partners en de opnames van de BatSensor worden voorzien van de juiste metadata. Het dashboard toont alle informatie over de landelijke, regionale én lokale staat van instandhouding van vleermuizen.