Introductie Faunakaart

Een innovatieve manier van vleermuisonderzoek; Chris Driessen en Thijs Bosch ontwikkelen een nieuw meetnetwerk voor vleermuizen. Hun plan is om minimaal 3400 sensoren in Nederland op te gaan hangen. Hierdoor wordt er meer inzicht verkregen in verwachte verblijfplaatsen, foerageergebieden en vliegroutes van de vleermuizen.

Het op een grootschalige wijze voorspellen van verblijfplaatsen van vleermuizen is tot op heden niemand in Nederland goed gelukt. Door dit innovatieve onderzoek naar vleermuizen krijgen we ook zicht op trends van soorten die normaal in wintertellingen vaak ontbreken omdat ze diep weggestopt overwinteren, maar die wel goed herkenbaar zijn aan het geluid. Omdat we modelleren kunnen we daarnaast ook iets zeggen over gebieden waarvan weinig waarnemingen zijn.

Vleermuisonderzoek

Huidig vleermuisonderzoek 

In het kader van de Wet natuurbescherming wordt vleermuisonderzoek uitgevoerd bij ruimtelijke ontwikkelingen. Dit onderzoek wordt echter alleen gedaan op locaties waar ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden, waardoor er alleen informatie beschikbaar komt voor deze specifieke locaties. Daarnaast wordt in Nederland middels het Netwerk Ecologische Monitoring inzicht verkregen in de populatietrends van verschillende soorten vleermuizen. Het is echter erg lastig om goed inzicht te krijgen in de populaties van verschillende algemeen voorkomende vleermuizen.

De huidige onderzoeksmethodes geven te weinig informatie over hoe het echt met vleermuizen in Nederland gaat: hoe groot hun aantallen zijn, waar ze zich ophouden en hoe ze zich ontwikkelen. Die informatie is wel relevant om ze goed te beschermen.

“De huidige onderzoeksmethodes geven te weinig informatie over hoe het echt met vleermuizen in Nederland gaat”

De nieuwe methode

Verspreid over heel Nederland worden er minimaal 3400 sensoren geplaatst. Het is ondoenlijk om al die sensoren handmatig uit te lezen. Daarom zetten we Tadarida in: een open source, automatische herkenningssoftware voor vleermuisgeluiden. Samen met Claire Hermans (NIOO) ontwikkelen we een database van gedetermineerde Nederlandse vleermuisgeluiden. We beginnen met de gevalideerde geluidenverzameling van Regelink Ecologie & Landschap en NIOO en vullen deze later aan met gevalideerde geluiden van de sensoren. Gaandeweg zal het steeds beter lukken om automatisch vleermuizen te determineren en is minder handmatige determinatie nodig.

Wat kunnen we daarmee?

  • Op basis van timing en spreiding over de stad brengen we vermoedelijke vliegroutes en foerageergebieden in kaart. Vervolgens koppelen we de gegevens aan omgevingsfactoren om voorspellingen te doen voor de rest van de stad
  • We kunnen trends berekenen door de data te koppelen aan statistische scripts
  • Met behulp van de data kunnen we voorspellingen doen waar verblijfplaatsen van vleermuizen voorkomen

De gegevens die we op deze manier vergaren worden verwerkt in duidelijke visuals. Deze visuals worden online zichtbaar op faunakaart.nl. Trends van soorten, verschillen tussen wijken of karakteristieken van verblijfplaatsen maken we zo makkelijk inzichtelijk. Dit zorgt voor een beter beeld van hoe het met de vleermuizen in Nederland gaat.

Terug naar overzicht