Over ons

Het innovatieve meetnetwerk

Faunakaart heeft een innovatieve manier van vleermuisonderzoek ontwikkeld. Met de BatSensor dragen we bij aan het vergroten van instandhouding van vleermuizen in Nederland. In Nederland wordt een meetnetwerk opgezet van ruim 3400 locaties waar de BatSensor wordt geplaatst. 

Met de BatSensor verzamelen we relevante informatie over vleermuispopulaties die in eerder onderzoek onbelicht bleven. De informatie die wij verzamelen met de BatSensor combineren we met bestaande informatie. Zo zetten we een stap in de richting van een natuurvriendelijker Nederland. Vanuit ons beroep als ecoloog adviseren we ook over vervolgstappen voor behoud van beschermde natuur. 

Faunakaart is een initiatief van Thijs Bosch en Chris Driessen.

Chris Driessen

Chris Driessen is een enthousiaste ecoloog die ecologie en geo-informatie verbindt om ecologische vraagstukken op een vernieuwende manier te beantwoorden. Als ontwikkelaar van verschillende GIS-applicaties zorgt hij voor een betere ontsluiting van natuurgegevens. Daarnaast is Chris ook betrokken bij veel vleermuisonderzoeken en gebiedsbrede inventarisaties.

Thijs Bosch

Thijs Bosch is een ervaren vleermuisonderzoeker die al jaren een organiserende en sturende rol speelt in het Nederlandse vleermuisonderzoek. Als mede-oprichter van het vleermuisvangsysteem, een methodiek die breed geaccepteerd is in Nederland, ligt zijn kracht op het snijvlak van natuur en techniek: elektronica, databases en software inzetten voor (geautomatiseerd) onderzoek en gegevensverwerking. Zo heeft hij een systeem opgezet voor het invoeren van data met betrekking tot vleermuiskasten en heeft hij meerdere vleermuisvoorzieningen ontwikkeld met ondersteunende elektronica, zoals verwarming en automatische detectie.

Chris en Thijs van Faunakaart doen respectievelijk 7 en 15 jaar onderzoek naar vleermuizen. Met hun gecombineerde kennis ontwikkelen ze de BatSensor, schrijven ze software, bouwen ze databases, programmeren ze dashboards en laten ze alles aansluiten bij de wetenschappelijke inzichten en juridische praktijk.

Het resultaat: een relevant en eenvoudig leesbaar dashboard dat statistisch en wetenschappelijk hout snijdt.