Faunakaart website gelanceerd

We hebben vele enthousiaste reacties mogen ontvangen vanuit gemeenten en provincies op het nieuwe meetsysteem van Faunakaart. Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan een proof of concept. Dit dient als methode voor het meten van de haalbaarheid van het nieuwe meetsysteem. In deze periode is de website ontwikkeld met een prototype dashboard waarin reeds bestaande data wordt getoond. De website is gelanceerd en gepresenteerd aan gemeente Den Haag en provincie Zuid-Holland. 

Vleermuisonderzoek

Innovatieve monitoring

Faunakaart omvat een nieuwe en innovatieve manier om vleermuizen te monitoren. Het systeem bestaat uit een meetnetwerk van sensoren. De zogenaamde BatSensor. Deze sensor vangt geluiden op van vleermuizen en verstuurd deze geluidsopnames via internet. Een automatisch herkenningssysteem kan bepalen welke vleermuissoorten er zijn opgenomen. Alle verzamelde data wordt vervolgens in het dashboard van Faunakaart verwerkt. Samen met data uit bestaande vleermuisonderzoeken krijgen we meer inzicht in vleermuispopulaties en kunnen we diverse trends berekenen.

Gemeenten en provincies enthousiast

Om het meetnetwerk op te kunnen zetten is het belangrijk samen te werken met provincies en gemeenten. Op deze manier kunnen we zorgen voor een goede spreiding van de sensoren door Nederland. De data die verzameld wordt geeft dan inzicht in vleermuispopulaties op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. 

Afgelopen jaar hebben we gewerkt aan een proof of concept en is de website gelanceerd. De website bevat een prototype dashboard waarin reeds bestaande data is verwerkt. Op deze manier is de werking van het dashboard al zichtbaar. Vervolgens hebben we Faunakaart gepresenteerd aan provincie Zuid-Holland en gemeente Den Haag. Beide partijen zijn enthousiast en willen verder met het concept. Ook vanuit andere gemeenten en provincies hebben we positieve reacties mogen ontvangen.

De pilotfase

Om ons systeem te testen beginnen we aan een pilotfase in samenwerking met provincie Zuid-Holland en gemeente Den Haag. In deze pilotfase onderzoeken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat het systeem optimaal werkt. Daarnaast gaan we komend jaar in nog meer gemeenten het systeem testen.

De komende jaren willen we samen gaan werken met meer provincies en gemeenten om uiteindelijk in 2025 duizenden sensoren operationeel te hebben zodat we data kunnen leveren om de landelijke, regionale en lokale staat van instandhouding van vleermuizen te bepalen. 

Ook interesse in samenwerken? Neem contact met ons op.

Terug naar overzicht